Program roku 2020

Mimořádný benefiční koncert věnovaný prezidentu
Václavu Havlovi, jeho odkazu a 
 30. výročí Sametové revoluce.

6.1.2020

Více informací

Další koncerty připravujeme