Benefiční koncert věnovaný prezidentu
Václavu Havlovi

4.6.2021

Více informací

Schola Gregoriana Pragensis

5.9.2021

Více informací

Mladí laureáti mezinárodních interpretačních soutěží

29.8. 2021

Více informací

Bennewitzovo kvarteto

19.9.2021

Více informací

Kateřina Englichová – harfa Markéta Cukrová – mezzosoprán

3.10.2021

Více informací

Marek Kozák - klavírní recitál

6.11.2021

Více informací

Karel Untermüller - viola              Daniel Klánský - basbaryton        Arti Allegre - komorní ensemble                                    

11.12.2021

Více informací